Dezinfekční prostředky na dojící zařízení

Alkalické dezinfekční prostředky

Mikal 94 DDesanal A+Desanal A

Kyselé dezinfekční prostředky

Mikasan DDesanal K+Desanal K